Co to jest Actimentia?

 

Projekt Erasmus + Actimentia jest finansowany przez Unię Europejską i zarządzany przez Uniwersytet w Münster (Niemcy) oraz przez siedmiu innych partnerów z siedmiu róznych krajów. Zaprojektowaliśmy internetową platformę szkoleniową dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) lub początkową demencją oraz dla ich opiekunów. Celem jest włączenie aktywności fizycznej do ich codziennych zajęć, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia.

Actimentia.eu
Zapraszamy wszystkich do pomocy w ulepszaniu naszej platformy. Prosimy o pozostawienie opini za pośrednictwem tego kwestionariusza, udostępnionego przez Uniwerystet w Münster, (Niemcy)

Instytut Nauk Sportowych uniwersytetu w Münster (Niemcy), Koordynator

BFI Oberösterreich (Austria)

Stowarzyszenia Pokolenia (Bułgaria)

Zinman College wychowania fizycznego i nauk sportowych w Instytucie Wingate (Israël)

Stowarzyszenie PLinEU (Polska)

Interactive 4D (Francja)

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Niemcy)

Frodizo (Grecja)

Egrepa – Europejska Grupa Badań nad Osobami Starszymi i Aktywnością Fizyczną

Filmy z programu szkoleniowego pochodzą z projektu CAŁOŚĆ „Dobre samopoczucie i zdrowe wybory dla osób starszych i ich opiekunów”, finansowanego przez Unię Europejską projektu, którego celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia osób objętych opieką i ich opiekunów.