לבצע סדרה של תרגילים, להרוויח תגמולים ולהישאר בריאים!

אקטימנטיה היא פרויקט של אירסמוס+. למרות שהפלטפורמה אינה גמורה עדין, אנו פותחים אותה לכל אחד כפעילות בריאותית בזמן השהייה בבית לאור ה COVID-19. אנו זקוקים לעזרתך ליפור הפרויקט.