Изберете ниво на програмата

и спечелете едно насърчение за преминато ниво!

Щракнете върху бутона за възпроизвеждане, за да чуете какво ще трябва да направите в тази поредица от упражнения.

11:40 мин
27:51 мин
20:54 мин
30:59 мин
29:12 мин
29:35 мин
27:08 мин
25:50 мин
26:13 мин