Какво представлява Actimentia?

 

Проектът Actimentia се финансира от Европейския съюз в рамките на програмата Еразмус+ и се координира от Университета в Мюнстер. Консорциумът на проекта се състои от партньорски организации от седем страни. Ние създадохме онлайн-платформа за обучение за хора с леки когнитивни нарушения или деменция в начален стадий и за тези, които се грижат за тях. Целта е да се въведе в ежедневието физическата активност така, че да се подобри качеството на живот.

Actimentia.eu
Ще се радваме всички, които имат желание и възможност, да ни помогнат за подобряване качеството на онлай-платформата. Молим, изпратете ни мнението си, като попълните въпросника, предоставен от Университет Мюнстер, Германия.

Институт по спортни науки към университета в Мюнстер (Германия), координатор

BFI Горна Австрия (Австрия)

Сдружение Поколения (България)

Зинман Колеж по спортно образование и спортни науки към Уингейт Институт (Израел)

PLinEU (Полша)

Interactive 4D (Франция)

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Германия)

Frodizo (Гърция)

Egrepa – Европейска група за проучвания на физическата активност при хора в напреднала възраст

Видеоклиповете на обучителната програма са от проекта WHOLE „Благополучие и здравословен избор на възрастни възрастни и техните лица, полагащи грижи“, финансиран от Европейския съюз проект, който има за цел да подобри здравето и благополучието на хората, полагащи грижи и техните грижи.