Τι είναι η πλατφόρμα Actimentia?

 

Το πρόγραμμα Erasmus + Actimentia χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Münster (Γερμανία) και επτά άλλους εταίρους από επτά χώρες. Σχεδιάσαμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης για άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή (ΗΓΔ) ή αρχική άνοια και τους φροντιστές τους. Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί η σωματική δραστηριότητα στις καθημερινές τους ρουτίνες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Καλούμε όλους να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την πλατφόρμα. Δώστε σχόλια μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, το οποίο παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Münster της Γερμανίας.

Actimentia.eu
Προσκαλούμε τον καθένα να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την πλατφόρμα. Παρακαλούμε δώστε την ανατροφοδότησή σας μέσω του ερωτηματολογίου, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Münster της Γερμανίας.

Ινστιτούτο επιστήμης των αθλημάτων του Πανεπιστημίου Münster (Γερμανία), Συντονιστής

BFI Oberösterreich (Αυστρία)

Association Generations (Βουλγαρία)

Κολλέγιο Zinman Φυσικής Εκπαίδευσης και επιστημών του αθλητισμού, στο Ινστιτούτο Wingate (Ισραήλ)

PLinEU (Πολωνία)

Interactive 4D (Γαλλία)

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (Γερμανία)

Frodizo (Ελλάδα)

Egrepa – Ευρωπαϊκή ομάδα για την έρευνα πάνω στους ηλικιωμένους και τη φυσική άσκηση

Τα βίντεο του προγράμματος κατάρτισης προέρχονται από το έργο WHOLE «Ευημερία και υγιεινές επιλογές για ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους», ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα και των φροντιστών τους.