Επιλέξτε ένα επίπεδο προγράμματος

και κερδίστε ένα σήμα για κάθε επίπεδο που ολοκληρώνετε!

Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής για να ακούσετε τι θα πρέπει να κάνετε σε αυτήν τη σειρά ασκήσεων.

11:40 min
27:51 min
20:54 min
30:59 min
29:12 min
29:35 min
27:08 min
25:50 min
26:13 min